Mijn account

Over KVNM

De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM) is de oudste musicologische vereniging ter wereld en nog steeds springlevend. Ze werd opgericht te Amsterdam in 1868.   Het predikaat “Koninklijk” ontving zij in 1994. De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschappers.

 

Doelstelling
De KVNM heeft een tweeledige doelstelling:
• Verkennen, zichtbaar maken en ontsluiten van Nederlands muzikaal erfgoed
• Het bevorderen van muziekwetenschap in Nederland in de breedste zin

 

De KVNM werkt daaraan door:
• Het initiëren en stimuleren van muziekwetenschappelijk onderzoek
• Het organiseren van muziekwetenschappelijke bijeenkomsten
• Het uitgeven van muziekwetenschappelijke teksten (ook digitaal)
• Het uitgeven van partituren (ook digitaal)
• Het uitgeven van het Tijdschrift van de KVNM (TVNM)
• Het verlenen van prijzen en andere uitingen van waardering voor en stimulans tot uitmuntend muziekwetenschappelijk werk in en over de Lage Landen (in brede zin)

 

Samenwerkingsverbanden
De KVNM werkt samen met vele instellingen in binnen- en buitenland. Door de krachtige identiteit van de vereniging is de kans op overlapping met de activiteiten van deze instellingen gering. Deze identiteit neemt aan kracht toe, nu NMI (Nederlands Muziek Instituut) en MCN (Muziek Centrum Nederland) per 1 januari 2013 van het toneel zijn verdwenen. Hun taken zal de KVNM waar mogelijk en zinvol overnemen en uitbouwen.


In Nederland werkt de KVNM samen met muziekwetenschappelijke zusterverenigingen in de Lage Landen (zoals de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Muziektheorie en de Bake-Vereniging), met uitgevers (zoals Donemus), met bibliotheken (zoals de Toonkunst Bibliotheek), met conservatoria, met instellingen die ieder een deelgebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis bewaken (zoals de Stichting Vrouw en Muziek, de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Nederlandse Luitvereniging) en uiteraard met universiteiten en universiteitsbibliotheken. Samenwerking zoekt de KVNM ook met succes in de grensgebieden van de Nederlandse muziekwetenschappelijke en muzikale activiteiten, zoals met musea, letteren, theater en amateurkunst.

Internationaal functioneert de KVNM in een hecht netwerk, met partners zoals de American Musicological Society.

 

Literatuur

Susanne Vermeulen, "Midden in de Nederlandse muziek: De Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis", in Tijdschrift voor Oude Muziek 1/2016, p. 36-41. Gebaseerd op een interview met Ulrike Hascher-Burger.

 

Paul van Reijen, "De VNM: een Nederlandse vereniging voor muziekgeschiedenis en -wetenschap", in Muziek en muziekwetenschap ijn de Nederlandse cultuur. Beschouwingen bij het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, onder redactie van Paul van Reijen. Utrecht, KVNM, 1994, p.1-9.

 

De vereniging op You Tube en Vimeo

Luister naar  uitvoeringen uit onze uitgaven op You Tube en Vimeo, gespeeld door Ernst Stolz.

 

 

Lid worden?
Informatie 
Inschrijfformulier 
 

Laatste nieuws

26 mei 2018: Algemene Ledenvergadering en Symposium in Amsterdam

Op 26 mei a.s.  houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een symposium in het Universiteitstheater te Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat.....


Lees het volledige bericht