Mijn account

Jan Pieter Heije Prijs


In 1996 werd de Jan Pieter Heije-Prijs ingesteld door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. Deze prijs werd tot 2009 uitgereikt voor scripties op het gebied van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Vanaf 2013 is deze prijs bedoeld als onderscheiding voor dissertaties. Hij wordt in principe eens in de vijf jaar uitgereikt.


Jan Pieter Heije (1809-1876) was een invloedrijke persoonlijkheid in het Nederlandse culturele leven van de 19e eeuw. In het dagelijks leven werkte hij als arts in Amsterdam. Maar hij wijdde zijn hele leven aan de culturele en intellectuele erkenning van de muziek en poëzie van zijn land. Hij was onder andere secretaris van de befaamde Maatschappij ter Bevordering van de Toonkunst, en was de drijvende kracht achter de oprichting van de Vereeniging voor (Noord-) Nederlandsche Muziekgeschiedenis in 1868, de huidige KVNM.

 

De KVNM nodigt onderzoekers die gepromoveerd zijn tussen 2014 en 2018 uit, als ze in aanmerking willen komen voor de Jan Pieter Heije Prijs, hun proefschrift in te sturen. De prijs is voor dissertaties geschreven in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. De winnende studie, een baanbrekend werk, zal gaan over muziek uit de Lage Landen, of de auteur moet aan een Nederlandstalige universiteit gepromoveerd zijn. De jury zal uit een breed panel van internationaal gerenommeerde muziekonderzoekers bestaan.
De winnaar wordt uitgenodigd een lezing te geven over aspecten van zijn/haar onderzoek. Er zal een feestelijke ceremonie zijn tijdens de jaarvergadering van de vereniging. Het winnende proefschrift komt in aanmerking voor een subsidie voor publicatie door KVNM.

 

Om in aanmerking te komen voor de Heije Prijs moeten de volgende materialen in PDF-formaat worden opgestuurd naar secretaris[at]kvnm.nl:

 

1. Begeleidende brief met contact informatie
2. Korte samenvatting van de dissertatie (een bladzijde)
3. Kopie van de dissertatie
4. Brief van een relevante institutie ter bevestiging van de datum van verdediging (tenzij dit evident is uit 3.)

 

 

Pedro Memelsdorff (2014)


Lees verder

Floris Don (2007)


Lees verder

Jan Willem Terwen (2004)


Lees verder

Jeske van Dongen (2000)


Lees verder

Jeanine Landheer (1997)


Lees verder