Mijn account

Ereleden


Het erelidmaatschap wordt verleend aan mensen die zich hebben ingezet voor de muziekwetenschap in Nederland en/of de muziekgeschiedenis van Nederland/de Lage Landen. Ereleden hoeven geen contributie te betalen. Zie verder: statuten art. 5 en 6.

 

Ereleden van KVNM:
 

Willem Elders (2016)


Lees verder

Johannes Wagenaar (2013)


Lees verder

Ton Braas en Odilia Vermeulen (2013)


Lees verder

Nancy van der Elst (2013)


Lees verder