Mijn account

ANBI

De KVNM is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In maart 2013 is deze status opnieuw bevestigd door de belastingdienst. Organisaties voor goede doelen met een ANBI status zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

De KVNM heeft de status van culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s genieten van een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis

Opgericht in Amsterdam, in 1868, onder de naam Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Zij ontving het predicaat “Koninklijk” in 1994.

 

RSIN/fiscaal nummer: 0052.61.065

 

Contactgegevens
Postbus 1514, 3500 BM Utrecht

 

Samenstelling bestuur

 

Beleidsplan

 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van KVNM zijn volledig onbezoldigd.
 


Doelstelling

De KVNM is de nationale beroepsvereniging voor muziekwetenschap. Haar focus ligt op de bevordering van muziekwetenschappelijk onderzoek naar muziek in de Lage Landen en op de uitgave van wetenschappelijke publicaties.
De vereniging treedt daarom niet alleen op als musicologische vereniging, maar tevens als uitgeverij die wetenschappelijke publicaties van internationaal niveau uitgeeft, zoals de New Josquin Edition. Een tot tweemaal per jaar organiseert de KVNM bovendien een musicologisch congres over aspecten van de Nederlandse muziekgeschiedenis.

 

Jaarverslag van de Secretaris 2016

Jaarverslag van de Secretaris 2015

Jaarverslag van de Secretaris 2014

Jaarverslag van de Secretaris 2013

 

Financiële verantwoording 2016

Financiële verantwoording 2015

Financiële verantwoording 2014

Financiële verantwoording 2013

 

Laatste nieuws

26 mei 2018: Algemene Ledenvergadering en Symposium in Amsterdam

Op 26 mei a.s.  houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en een symposium in het Universiteitstheater te Amsterdam, Nieuwe Doelenstraat.....


Lees het volledige bericht